Jak naprawić najczęściej popełniane błędy w Twój e-PIT?

0
1700
błędy w rozliczeniach pit

W 2019 roku ustawodawca wraz z Krajową Administracją Skarbową zaproponował podatnikom rewolucję w możliwości rozliczenia indywidualnych deklaracji podatkowych – ruszył tak zwany system „Twój e-PIT”. Jak każde nowe narzędzie, nie poznane jeszcze przez podatników, mogło powodować pewnie niedoinformowanie, a co za tym błędy w zeznaniach podatkowych PIT. Jakie były najczęstsze z nich i jak je poprawić?

Najczęściej popełniane błędy w Twój e-PIT – niepełność systemu

PIT online jest elektroniczną formą przygotowania własnej deklaracji podatkowej przez podatnika. Aplikacja pomaga i podpowiada niektóre rozwiązania, jednak nic nie dzieje się automatycznie. W Twój e-PIT jest inaczej – zeznanie jest przygotowywane za podatnika i nie ma on kontroli nad wprowadzanymi do niej danymi. Zdarzają się sytuacje gdzie informacje te mogły być nieprawidłowe lub niepełne, co znów powodowało błędy w Twój e-PIT. Najczęściej wskazywanym był m.in.: błąd dotyczący nienaliczania odpowiednich ulg i zwolnień, na przykład związanych z narodzinami nowego dziecka w rodzinie. System Twój e-PIT nie był powiązany z rejestrem PESEL, dlatego mógł tylko korzystać z danych z zeszłego roku. Według zapowiedzi to ma być zmienione w 2020 roku, warto jednak rekomendować śledzenie tych zmian przed podatnika i ewentualne skorzystanie z możliwości edycji PIT lub PIT online 2020 w innym programie.

Najczęściej popełniane błędy przez podatników

Nie wszystkie rozwiązania Twój e-PIT okazały się dla podatników jasne. Jednym z najczęściej popełnianych błędów okazało się wprowadzanie zmian do deklaracji i brak ich akceptacji. Jeżeli podatnik wprowadził w swoim PIT zmiany (edytował go), ale tak zmienionego dokumentu nie zaakceptował i nie wysłał, to zeznanie nie zostało automatycznie uznane za złożone 30 kwietnia 2019 roku. Podatnik po dokonaniu zmian musi je zaakceptować i wysłać. Jeżeli tego nie zrobił, PIT nie został złożony i powinien zrobić to jak najszybciej pisemnie lub elektronicznie – na przykład za pomocą PIT online.

Poprawa błędów – czyli korekta

Generalnie rzecz biorąc, jedyną poprawną formą do naprawienia błędów w rocznej deklaracji podatkowej, jest złożenie odpowiedniej korekty do niej. W praktyce, deklaracja korekta jest tak naprawdę koniecznością ponownego przygotowania pełnego zeznania podatkowego PIT, z oznaczeniem odpowiedniego celu składania dokumentu – korekta. Korektę PIT złożonego w Twój e-PIT można złożyć w innej formie niż e-PIT, to znaczy można przygotować ją na przykład w specjalnej aplikacji do wypełniania PIT online. Prawo do złożenia korekty przysługuje każdemu podatnikowi, bez względu na to czy zmieniał swoją e-deklarację, czy akceptował ją, czy też nie podjął żadnych kroków i została ona złożona automatycznie (za niego). Należy jednak pamiętać, że korekta powinna obejmować całość informacji o podatniku, a nie tylko „zmiany”. Wynika to z faktu, że po prawidłowym złożeniu korekty będzie ona jedynym wiążącym organy podatkowe dokumentem podatkowym – jeżeli będzie więc zawierać jakieś braki, nie można uzupełniać ich pierwotnie złożonym PIT.