CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

0
1053

W czasach, w których jest bardzo duża konkurencja na rynku firmy starają się prowadzić jak najlepszą politykę, aby zadowolić klienta i utrzymać się w branży. Ważnym aspektem jest stosowanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dzięki której społeczeństwo może ocenić działalność przedsiębiorstwa. Należy się jednak zastanowić, czy jest to rzeczywiście odpowiedzialne podejście przedsiębiorstwa do swoich działań, czy też próba podniesienia sprzedaży i polepszenia wizerunku. Postaram się znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie i przedstawić przykłady negatywne oraz pozytywne dotyczące CSR.

Po pierwsze stosowanie CSR przede wszystkim wpływa korzystnie na wizerunek firmy, przez co następuję poprawa wyników finansowych oraz przedsiębiorstwo ma możliwość rozwoju. Nasuwa się jednak pytanie, czy te działania są zgodne z etyką biznesu. Jeśli firma działa w zgodzie z etyką, wtedy jako najwyższe dobro zakłada normy moralne, a dopiero później wynik finansowy. Mogłoby się wydawać, że model before profit obligation jest trochę utopijną wizją, ponieważ większość firm stosuje model zaproponowany przez A. B. Carrolla, który zakłada, że realizacja społecznej odpowiedzialności może nastąpić po zaspokojeniu pozostałych rodzajów odpowiedzialności, w tym ekonomicznej oraz prawnej. Jest to bardziej realna wizja, ponieważ dzięki zaspokojeniu finansowemu przedsiębiorstwo może wtedy angażować się w działalność filantropijną.

Jedną z głównych korzyści stosowania CSR jest wzrost wartości firmy. Dzięki działaniom marki na rzecz społeczeństwa jej wizerunek się ociepla. Działalność gospodarcza powoduje liczne problemy, dlatego jeśli firma uczestniczy w ich rozwiązywaniu to wzbudza zaufanie społeczeństwa.

Przykładem może być działanie firmy Żywiec Zdrój, która za 10 pustych butelek oferowała posadzenie drzewa.

Są firmy, które odpowiedzialnie podchodzą do swoich działań i nie zależy im na jednorazowym działaniu w celu podniesienia sprzedaży, mowa tutaj o przedsiębiorstwach, które się ustabilizowały i są szanowane przez społeczeństwo, dlatego zależy im na pielęgnowaniu tych relacji. Pracownicy chętniej chcą się zatrudnić u cieszących się renomą pracodawców przez co relacje z społeczeństwem się zacieśniają.


Mimo wielu korzyści wynikających z CSR słyszy się też głosy przeciwników, którzy głównie argumentują swoje zdanie tym, że biznes powinien zajmować się wyłącznie kreowaniem zysku. Czasami wydatki związane z działalnością społeczną mają na celu ukryć sfery działalności, które byłyby kłopotliwe dla przedsiębiorstwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu może być cyniczną i nieszczerą grą. Inną sprawą jest, że organizacja często nie ma doświadczenia w kierowaniu programami społecznymi.


Trudno wywnioskować czy CSR to sposób szczerego brania odpowiedzialności za całe otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo, czy raczej możliwość ocieplenia wizerunku, bez stosowania norm moralnych. Według mnie przedsiębiorstwo, które uczestniczy w życiu społeczeństwa i daje świadectwo poprzez swoje działania jest szanowane. W każdej firmie pracownicy to też ludzie, którzy pracując w zgodzie z etyką mogą szerzyć dalej informacje o szczerych intencjach przedsiębiorstwa, któremu zależy aby żyć w symbiozie. Wszystkie akcje charytatywne czy wydarzenia wspierające ochronę środowiska są pozytywnie odbierane przez społeczeństwo, ludzie chętnie się angażują w pomoc, przy okazji poznając dobrą stronę marki, która kolejnymi działaniami stara się przybliżyć swoje produkty i pokazać się z jak najlepszej strony. Zawsze znajdzie się przedsiębiorstwo, które swoje działania będzie chciało tylko ukierunkować na zysk, lecz ludzie potrzebują zaufanych produktów, ze sprawdzonych źródeł.

Podsumowując społeczna odpowiedzialność biznesu to moim zdaniem w większości przypadków odpowiedzialne podejście przedsiębiorstwa do swych działań. Na rynku mamy mnóstwo marek, które cieszą się zaufaniem, dzięki temu, że chętnie angażują się w działalność społeczną i nie budują muru między sferą biznesu a normalnym życiem, w którym też uczestniczą.