Biała lista VAT

0
1090
co oto jest biała lista VAT

Biała lista VAT jest jednym z nowych rozwiązań zaproponowanych jako narzędzie walki z nieuczciwymi podatnikami i wyłudzeniami oraz nieprawidłowościami w zakresie podatku VAT w Polsce. Jak działa to narzędzie? Jak z niego prawidłowo skorzystać?

Czym jest „biała lista VAT”?

Biała lista podatników VAT to specjalny wykaz informacji o podatnikach, który został uruchomiony od 1 września 2019 roku. Ma na celu umożliwienie każdemu podmiotowi weryfikacji swojego kontrahenta. W nim podatnik bezpłatnie może sprawdzić:

 • czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT;
 • czy kontrahent nie został wykreślony z rejestru, odmówiono mu rejestracji,
 • jaki oficjalny numer rachunku bankowego ma kontrahent.

Co zawiera biała lista VAT?

Biała lista podatników VAT to wykaz konkretnych informacji, w określonej kolejności. Podatnik, który wydrukuje potwierdzenie wyszukiwania danej firmy, znajdzie na nim indywidualny identyfikator wyszukiwania (na samym dole strony) oraz konkretne informacje o podmiocie. Będą to:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny na potrzeby podatku (na przykład numer NIP);
 • status podmiotu (podatnik VAT czynny lub inne);
 • numer identyfikacyjny REGON;
 • numer KRS (o ile został nadany);
 • adres siedziby (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi);
 • imiona i nazwiska osób wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imiona i nazwiska prokurentów (o ile zostali wyznaczeni) oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika (o ile są) oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • daty rejestracyjne;
 • podstawa prawna odmowy rejestracyjnej, wykreślenia, przywrócenia;
 • numery rachunków bankowych.

W jaki sposób skorzystać z białej listy VAT?

Biała lista podatników VAT prowadzona jest przez Krajową Administrację Skarbową i dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oprócz oficjalnych kanałów z listy można skorzystać także na silniku JPKmat programu fillUp.

Link bezpośredni – https://jpk.info.pl/biala-lista-vat/weryfikator/

Lista jest dostępna dla każdego podmiotu, bez żadnych dodatkowych opłat.

Ze strony przedsiębiorcy nie musi on podejmować żadnych dodatkowych czynności, aby jego dane znalazły się na białej liście – Krajowa Administracja Skarbowa pobiera dane z dostępnych publicznych rejestrów. Warto jednak sprawdzić czy dane są poprawne i ewentualnie zwrócić się do Krajowej Administracji Skarbowej z odpowiednim wnioskiem o ich usuniecie lub sprostowanie.

Nowe obowiązki związane z białą listą VAT

Jednym z nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, jest weryfikacji konieczność swoich kontrahentów. Przed podjęciem współpracy, każdy powinien sprawdzić czy jego podmiot współpracujący nie jest potencjalnym oszustem podatkowym. Po pierwsze, jeżeli wystawia fakturę VAT, to czy na pewno jest czynnym podatnikiem VAT, a po drugie – czy deklaruje wszystkie swoje dochody odpowiednio do urzędu skarbowego. W praktyce było by to bardzo trudne do zweryfikowania. Dlatego ustawodawca zaproponował Białą Listę Podatników VAT. Chodzi o to, aby przed zapłatą faktury i przelaniem kontrahentowi pieniędzy sprawdzić, czy na fakturze podał odpowiedni rachunek bankowy (numer zgłoszony do urzędu skarbowego). Na białej liście podatnik może sprawdzić ten numer rachunku. Uwaga – w określonych przypadkach zapłata na jakikolwiek inny numer rachunku, niż ten wskazany na białej liście, może powodować uniemożliwienie zakwalifikowania tego wydatku jako kosztu.